รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Jiangyin Jinlida Light Industry Machinery Co.,Ltd 86-510-86385783 jessie@chinajinld.com
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์

วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์

December 17, 2021

วิธีใหม่ในการโหลดเครื่อง

 

ต่างจากการขนส่ง Jinlida ใช้วิธีใหม่ - การขนส่งทางบก, เครื่องขนถ่ายจากโรงงานไปยังประเทศเนปาล

 

เราใช้รถบรรทุกสองคันเพื่อโหลดสายการผลิตที่สมบูรณ์

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์  0 ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์  1