วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์

December 17, 2021
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์

วิธีใหม่ในการโหลดเครื่อง

 

ต่างจากการขนส่ง Jinlida ใช้วิธีใหม่ - การขนส่งทางบก, เครื่องขนถ่ายจากโรงงานไปยังประเทศเนปาล

 

เราใช้รถบรรทุกสองคันเพื่อโหลดสายการผลิตที่สมบูรณ์

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์  0 ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีต่างๆในการส่งออกอุปกรณ์  1